Nieuwsoverzicht

Update PC 341

Vorig jaar werd paritair comité 341 opgericht voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten. BZB is vertegenwoordigd als werkgeversorganisatie en is verheugd te kunnen meedelen dat het PC intussen actief is. De leden werden benoemd in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2015 en enkele cao's werden inmiddels ondertekend. Eerstdaags zal ook een nieuw sectoraal fonds worden opgericht.

KB verplicht informatiefiche en risicolabel uitgesteld

Vorig jaar legde de regering Di Rupo een KB op tafel dat niet-professionele klanten beter en uniform moet informeren over het spaar- of beleggingsproduct dat ze kopen. Dit KB verplicht banken en verzekeraars een informatiefiche te overhandigen aan de klant en voert een verplicht risicolabel in voor beleggingsproducten. Dit KB wordt nu uitgesteld om te vermijden dat de regels eind volgend jaar nog eens moeten worden aangepast aan de eisen van de Europese PRIIP’s-verordening. 

Problematiek verbonden verzekeringsagent wordt aangepakt

BZB heeft meermaals bij diverse beleidsmakers aangekaart dat het statuut van verbonden agent zoals geregeld in de Twin Peaks II-regelgeving in de praktijk problemen stelt. Johan Klaps, zelf voormalig bankagent en verzekeringsmakelaar, heeft op ons aangeven hierover een vraag gesteld aan de minister van economie, Kris Peeters. De minister deelt mee dat hij eerstdaags een aantal mogelijkheden zal aangeven om een oplossing te bieden voor deze problemen. 

Lid worden