Nieuwsoverzicht

Problematiek verbonden verzekeringsagent wordt aangepakt

BZB heeft meermaals bij diverse beleidsmakers aangekaart dat het statuut van verbonden agent zoals geregeld in de Twin Peaks II-regelgeving in de praktijk problemen stelt. Johan Klaps, zelf voormalig bankagent en verzekeringsmakelaar, heeft op ons aangeven hierover een vraag gesteld aan de minister van economie, Kris Peeters. De minister deelt mee dat hij eerstdaags een aantal mogelijkheden zal aangeven om een oplossing te bieden voor deze problemen. 

BZB stelt overzicht commissielonen en vergoedingen ter beschikking

Niet-verbonden verzekeringsagenten en verzekeringsmakelaars zijn als deel van de precontractuele informatieplicht verplicht om transparant te zijn over de vergoedingen die zij ontvangen. Niet vanzelfsprekend gezien commissionering heel complex kan zijn. Om haar leden te helpen aan deze verplichting te voldoen, heeft BZB een model opgesteld.

Wijziging van tussenpersoon voortaan eenvoudiger en veiliger

Op 2 juni hebben Assuralia, Feprabel, BVVM en FVF een protocol ondertekend met het oog op de invoering van een nieuw systeem dat van toepassing is als de klant van tussenpersoon wil veranderen. Als hij dit vandaag wil doen, dient hij een plaatsingsmandaat te overhandigen aan de verzekeraar.Het nieuwe systeem is eenvoudiger en veiliger.

Word BZB-lid

Wat doet BZB voor u?