Nieuwsoverzicht

Nieuwe aanmaningsprocedure bij geregelde bijscholing

Als zelfstandig bank- en verzekeringstussenpersoon bent u verplicht tot geregelde bijscholing. De regels die deze verplichting vormgeven, zijn in overleg met de sector gewijzigd. Een belangrijke wijziging betreft de procedure die gevolgd wordt wanneer een tussenpersoon de verplichting inzake bijscholing niet nakomt.

Update PC 341

Vorig jaar werd paritair comité 341 opgericht voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten. BZB is vertegenwoordigd als werkgeversorganisatie en is verheugd te kunnen meedelen dat het PC intussen actief is. De leden werden benoemd in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2015 en enkele cao's werden inmiddels ondertekend. Eerstdaags zal ook een nieuw sectoraal fonds worden opgericht.

KB verplicht informatiefiche en risicolabel uitgesteld

Vorig jaar legde de regering Di Rupo een KB op tafel dat niet-professionele klanten beter en uniform moet informeren over het spaar- of beleggingsproduct dat ze kopen. Dit KB verplicht banken en verzekeraars een informatiefiche te overhandigen aan de klant en voert een verplicht risicolabel in voor beleggingsproducten. Dit KB wordt nu uitgesteld om te vermijden dat de regels eind volgend jaar nog eens moeten worden aangepast aan de eisen van de Europese PRIIP’s-verordening. 

Word BZB-lid

Wat doet BZB voor u?